SupportBruk TripletexAvstem kasse

Avstem kasse

Tidypay – Avstem kasse:

Trykk på de tre prikkene øverst til høyre i skjermbildet:

Velg Avstem Kasse:

Dersom du har godkjent kassaskuff koblet til terminalen, skal du legge inn opptalte valører i feltene for kroner før du trykker Beregn og Overfør.

Dersom du kun mottar kortbetalinger via terminalen, skal du kun trykke Beregn. Se til at det står 0.00 i Diff! Deretter skal du trykke Overfør.

Utskriften som kommer ut, vil du finne digitalt i Tripletex under Bilag – Ikke bokførte bilag. Her skal regnskapsfører gå igjennom bilagene før de godkjennes og overføres til hovedbok. 

Det innbetalte beløpet fra kunden legger seg på konto 1901 Interim Kort (se dagsrapport og oppsett i appen under Kortinntekt), som igjen fordeler seg på konto 1920 Bankinnskudd og 7770 Bank og Kortgebyrer (se fordelingen i bilaget).

Trenger du hjelp?

Ta kontakt.

Contact Us
Fornavn
Etternavn
Fornavn