SupportTripletex og TidypaygoAvstemming TidypayGO

Avstemming TidypayGO

Avstemming TidypayGO og Vipps-betalinger.

Det er nødvendig å avstemme Vipps for å kontrollere at alle ordrer som kommer inn i Tripletex har blitt korrekt betalt. Det en enkel føring av transaksjonsgebyret Vipps skal ha som du eller din regnskapsfører må gjøre selv.

Hva du skal gjøre i Vipps-portalen:

Logg deg inn på din Vippsportal og velg «Rapporter» i menyen. 

Velg aktuell periode (mnd) og Vippsnr./salgssted for TidypayGO. 

Huk av for «Oppgjørsrapport i PDF» og velg «Last ned»

Når du åpner rapporten, vil du se samlet omsetning og gebyr for den angitte perioden:

Merk deg beløpene under «Omsetning» og «Gebyr» (se merket med gult)

Hva du skal gjøre i Tripletex:

Gå til «Regnskap» og «Saldobalanse». Velg samme periode som du valgte i Vipps-portalen. 

Velg den kontoen du har i Tripletex for Interim Vipps. Her har vi brukt konto 1902 som eksempel:

Dersom du ikke husker hvilken konto du har for Vipps i Tripletex, finner du denne under «Regnskap», «Innstillinger» og betalingstyper (innbetalinger).

Her ser vi at beløpet stemmer overens med rapporten vi hentet i fra Vipps-portalen (Kr 14 100,-)

Gå så til «Bilag» – «Nytt bilag» og velg «Avansert bilag» i menyen:

Legg inn «Bilagsdato» (for eksempel siste dag i mnd.) og «Beskrivelse»

Legg så inn omsetningsbeløpet du har i Vipps – kr 14 100 – i kolonnen for Kredit på Vippskontoen du har. Her har vi brukt Interim Vipps konto 1902. (Ny rad)

Deretter legger du inn Gebyret du fant i Vipps – portalen – kr 246,86 – i kolonnen for Debet på Bank og kortgebyrskontoen du har. Her har vi benyttet konto 7770. (Ny rad)

Til slutt legger du inn det resterende beløpet – kr 13853,14 – i kolonnen for Debet på Bankinnskuddskontoen du har. Her har vi benyttet konto 1920. (Ny rad)

Når dette er gjort – trykker du «Opprett» nederst på siden og bilaget er bokført.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt.

Contact Us
Fornavn
Etternavn
Fornavn