SupportTripletex og TidypaygoOppgjørsrapport for Vipps og TidypayGO

Oppgjørsrapport for Vipps og TidypayGO

Utdypet oppgjørsrapport for Vipps og Tidypay nettbutikk:

Logg deg inn på din Vippsportal og velg «Rapporter» i menyen. Legg inn aktuell dato du skal kontrollere og salgssted for TidypayGO nettbutikk:

Sett hake for «Komplett transaksjonsoversikt i Excel» og «Inkluder personinformasjon i rapporten»:

Her får du en detaljert oversikt over alle betalinger som har kommet inn til Vipps.

Utskrift til kontroll fra Tripletex:

I Tripletex går du til «Regnskap» og «Hovedbok» i menyen. Legg inn aktuell periode og velg den kontoen som er satt opp for deg for «Interim Vipps» Vi bruker konto 1903 i dette eksempelet. 

Du skal kontrollere din Vippsrapport mot disse posteringene:

Du finner hvilken konto som er satt opp for deg under «Regnskap», «Innstillinger» og «Betalingstyper». Velg «Innbetalinger»

Manglende innbetaling i Tripletex:

Dersom din Vippsrapport viser en innbetaling som ikke ligger i kontoen i Tripletex, skal du finne denne som «Åpen Ordre» under Ordreoversikten:

Alle ordrer har klokkeslett slik at det skal være enkelt å finne riktig ordre. 

NB! Husk at dersom en kunde avbryter en bestilling i nettbutikken før de har gjennomført en betaling eller dersom de har hatt problemer med å få gjennomført en betaling, vil det legge seg en ordre her. 

Den ordren du finner betalt i Vipps-portalen OG som fortsatt ligger åpen i ordreoversikten, kan du fakturere og merke som «Betalt med Vipps»:

Klikk på ordrenummeret (for eksempel 786 i bildet over). Velg «Fakturering» nederst på siden. I neste vindu legger du inn «fakturadato» lik som innbetalingsdatoen fra Vipps-portalen. HUSK å merke den med «Betalingsform» VIPPS.

Trykk «Fakturering» igjen og bilaget er fakturert og merket som «Betalt med Vipps»

Gjenværende ordre som ligger åpne og som du ikke finner betaling for i Vipps-portalen kan du slette da dette er avbrutte ordre som ikke har blitt betalt. Ofte kan du finne en tilsvarende ordre som har gått korrekt igjennom som neste nummer i ordrerekken.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt.

Contact Us
Fornavn
Etternavn
Fornavn