SupportTripletexAvstemming terminal Tripletex

Avstemming terminal Tripletex

Åpne Tidypay appen

Et bilde som inneholder tekst, elektronikk

Automatisk generert beskrivelse

Trykk på de tre prikkene øverst til høyre

Trykk på Avstem kasse

Trykk først på Beregn

Og så Overfør (bare se bort i fra opptellingen av kontanter når dere ikke bruker kontanter)

Avstemmingen /dagsoppgjøret kommer nå ut på papir fra Terminalen.

I tillegg kommer avstemmingen inn i Tripletex som «ikke bokført bilag» hvis dere har «Bokfør dagsrapport automatisk» avslått under innstillinger.

Har dere «Bokfør dagsoppgjør automatisk» påslått under innstillinger blir denne avstemmingen sendt direkte til hovedbok.

For å endre denne innstillingen:

Åpne Tidypay appen

Et bilde som inneholder tekst, elektronikk

Automatisk generert beskrivelse

Trykk på de tre prikkene øverst til høyre

Trykk på Oppsett

Så på Integrasjoner

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Så Tripletex

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Til høyre for teksten «Bokfør dagsrapport automatisk» er bryteren som du setter til høyre hvis du vil ha funksjonen på (at den sender dagsrapport automatisk til hovedbok). 

Eller så setter du bryteren til venstre for å skru av funksjonen (at dagsrapporten blir sendt til Ikke bokførte bilag i Tripletex, også må den sendes manuelt til hovedbok).

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Trenger du hjelp?

Ta kontakt.

Contact Us
Fornavn
Etternavn
Fornavn