SupportUniversalFor å finne X-rapport (sum solgt siden forrige avstemming til nå)

For å finne X-rapport (sum solgt siden forrige avstemming til nå)

Åpne Tidypay appen

Et bilde som inneholder tekst, elektronikk, svart

Automatisk generert beskrivelse

Trykk på de tre prikkene øverst til høyre

Trykk på Send rapport

Dagens dato er satt som standard, trykk bare på X-rapport PDF og trykk ok

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Hvis du vil sende rapporten til en annen epost enn den som er registrert på firmaet og står der fra før av, trykk på skjermen i feltet for epost og rediger eposten med tastaturet

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Etter du har redigert epost adressen rapporten skal sendes til, trykk på «tilbake-pila» nederst til venstre for å skjule tastaturet igjen

Så kan du trykke på Ok og rapporten sendes.

X-rapporten som viser foreløpig salg i dag sendes til valgt epost som PDF og den kommer også ut fra terminalen på papir.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt.

Contact Us
Fornavn
Etternavn
Fornavn