SupportTripletexeShop Oppsett med Tripletex

eShop Oppsett med Tripletex

Før Tidypay eShop kan settes opp må «Tidypay» appen være lastet ned på deres enhet og ferdig koblet opp mot Tripletex.

Om dere ikke har gjort det allerede finner du en guide på dette her: https://support.tidypay.no/tripletex/oppsett-tidypay-med-tripletex/

Du må hente API nøkkel fra Tripletex og legge den inn i appen Tidypay, og skrive inn numrene på posteringskontoene fra Tripletex. Alt står beskrevet når du følger linken.

Når integrasjonsoppsett av appen er fullført og betalingstjenester er satt opp kan vi nå begynne å lage nettbutikken deres.

Forhåndsinnstillinger

Gå inn i Tidypay appen, tre prikker øverst til høyre og velg – Oppsett – Integrasjoner – Tidypay eShop

Bruk eShop – Denne vil være aktivert om det ble aktivert under oppsett tidligere. Om ikke, slå det på her (sett bryteren til høyre for å aktivere «bruk eShop»).

Salg gjort via eShop vil automatisk bli bokført individuelt under interimskontoene opprettet under deres Tidypay Tripletex oppsett. eShop Rapporten er en enkel måte og samle alle salgene i et bilag som kan føres over på hovedkonto, men det kan også gjøres manuelt for hvert enkelt bilag om ønskelig.

Sjekk lager via eShop – Hvis denne innstillingen er på vil nettbutikken sjekke lagerstatusen til produktene i Tripletex. Det betyr at om varen er huket av som «Lagervare» vil den automatisk fjernes fra nettbutikken når lagerstatus blir 0.

Oppsett av nettbutikken

Produktene som skal legges inn i nettbutikken lages inne i Tripletex.
De vil bli automatisk lastet ned til appen hver gang den restartes eller ved at man trykker på
Hent kunder og artikler i menyen.

(Tre prikker – Hent kunder og artikler)

Når produktene er lastet inn i appen kan oppsettet av nettbutikken begynne. Dette gjøres inne under «eShop» -knappen på hovedmenyen.

Hvis du får opp meldingen «eShop er ikke aktivert» når du trykker på eShop ikonet på hovedmenyen, kan du gjøre det ved å gå til innstilling (tre prikker øverst til høyre) og velge Oppsett – Integrasjoner –  Tidypay eShop
Huk av for «Bruk Tidypay eShop» og gå tilbake til hovedmenyen ved å trykke «tilbake- pila» nederst til venstre på navigasjonslinjen.

Første gang du åpner eShop-menyen,  blir du spurt om du vil
starte tjenesten. Hvis du trykker på «Start», opprettes en tom nettbutikk med firmainformasjonen deres.

Merk: Nettstedet fylles ikke automatisk ut med deres data.
Dere kan selv velge når dere vil laste opp produktene deres.

Grupper

Den første siden du deretter lander på er for å opprette «Grupper» av produkter.  Når grupper er opprettet, kan produkter deretter plasseres i de. Disse gruppene vil bli menyalternativene på nettstedet deres.  

Du kan opprette en ny gruppe ved å trykke på + -tegnet nederst i midten.

Når et navn er valgt, trykker du på «OK» for å opprette gruppen.
Merk: Gruppenavnet kan endres senere.

Når grupper er opprettet, vil du se de i en liste med to alternativer på hver linje.

«Øyesymbolet» styrer synligheten i nettbutikken. Når det er grønt vil gruppen og produktene i den være synlig i nettbutikken, hvis det er grått, er de skjult.

«Penn- symbolet» lar deg endre navnet på gruppen.

Rekkefølgen på gruppene kan endres ved å dra og slippe linjene.

Alle endringer for navn, posisjon og synlighet lagres ved å trykke  på «opplastingssymbolet»
(pil opp) nederst til høyre på skjermen.

Produkter

Du kan gå inn i en gruppe ved å trykke på den eller sveipe til venstre på den.

Når du er inne i en gruppe, kan et produkt legges til i nettbutikken ved å trykke på + tegnet nederst i midten igjen.

Her kan et produkt velges ved å søke på enten navnet eller varenummeret i Tripletex.

Søk opp produktet og trykk på OK for å legge det til i gruppen.
Når produktet er lagt til i gruppen, kan et bilde velges ved å trykke  på «Legg til bilde» -knappen til venstre på linjen.

For å velge et bilde må det være lastet ned på enheten. Hvis du styrer nettbutikken fra en terminal, kan du bruke Google Chrome for å google bilde av produktet. Eller om du har bilder selv, så send de til deg selv på en epost du kan åpne i Google chrome. Hold inne på bildet til du får opp alternativet om å lagre bildet.

Når du trykker på pluss tegnet for å legge til bilde kommer du rett til galleriet på terminalen eller enheten slik at det er enkelt å velge et lagret bilde.

Bildet kan endres senere ved å trykke på bildet ved siden av produktnavnet inne i eShopen på enheten som styrer nettbutikken.

OBS: Du kan bare styre nettbutikken fra en enhet. Om du senere vil bytte enhet som styrer nettbutikken må du sette den opp på nytt med grupper og produkter.

Når alle grupper, produkter og bilder er lagt til, trykker du på opplastingpila nederst til høyre for å oppdatere nettbutikken.

For å gå til nettbutikken deres, legg til de ni sifferene i deres organisasjonsnummer, som du ser under firmadetaljer i appen, på slutten av denne lenken: https://shop.tpgo.no/#/?countryCode=NO&companyIdent=

Eksempel:
https://shop.tpgo.no/#/?countryCode=NO&companyIdent=123456789

Nettstedet vil se omtrent slik ut.

Hvis dere vil ha en liten logo i nettbutikken, send den til oss på: support@tidypay.no

Hvis dere vil ha et eget bilde som «banner» øverst i nettbutikken, send det til oss på support@tidypay.no.

Hvis dere vil ha en kortere URL til nettbutikken, send forslag til navn som skal settes inn i denne URL`en til support:

www.xxx.tpgo.no

Vil dere ha en QR kode som dere kan printe ut, slik at deres kunder kan scanne den med mobilen og bli tatt rett til nettbutikken deres, send en forespørsel om dette til support@tidypay.no

Alle salg som gjøres i eShopen kommer inn som betalte Ordre på epost til dere og til kunden.

Salgene blir ført som fakturaer i Tripletex.

Hvis fakturaen ikke lar seg oppdatere (ufullstendig informasjon for eksempel), vil Ordren finnes som åpen under fakturaer- Ordre i Tripletex.

Se denne artikkelen for å lukke åpne ordre som egentlig er betalt, i Tripletex: https://support.tidypay.no/tripletex/lukke-apne-ordre-merke-ordre-som-betalt-i-tripletex%ef%bf%bc/

Trenger du hjelp?

Ta kontakt.

Contact Us
Fornavn
Etternavn
Fornavn